6
Sentyabrın 19-da Parisdə Heydər Əliyev Fondunun və
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi ilə yaradılan
Mədəniyyət Mərkəzinin açılış mərasimi olub.
Azərbaycan Xalçaları
Cild 2 №5 2012
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...148