Əsgəran qala divarları.
XVIII əsr.
“Türkmənçay müqaviləsinin
imzalanması 10 fevral 1828-ci il”.
Maşkovun şəklindən litoqrafiya.
Dadivəng monastrı.
Kəlbəcər rayonu, IV əsr.
Şuşa şəhər qalasının açarı.
Gümüşdəndir. XVIII əsr.
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində
mühafizə olunur.
8
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...68