Toxucu qadın xana arxasında.
Qarabağ. 1905-ci il.
Digər bir arxeoloji abidə olan Qaraköpəktəpə
yaşayış yerindən (eradan əvvəl V-IV minilliklər -
eramızın XII-XIV əsrləri) əl ilə hazırlanan gil qablar,
tunc silahlar və başqa zərif ­na­xışlanmış məişət əşyaları
əl­də edilmişdir.
Qarabağ düzlərinə yaraşıq verən yüzlərlə yaşayış məskəni olan
təpələrdən aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələriAzərbaycanla
birgə Fransanın, Almaniyanın, İngiltərənin, Ru­si­ya­nın və b. ölkələrin
mu­zey­lə­rini bəzəyir.
14
Qarabağ Xalçaları
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...68