27
Xalça. “Balıq“. Qarabağ qrupu. Şuşa. Azərbaycan.
XIX əsrin sonu. Yun. Xovlu. 580 x 200
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...68