29
Xalça. “Açma-Yumma”. Qarabağ qrupu. Xankəndi. Azərbaycan.
XX əsrin əvvəli. Yun. Xovlu. 408 x 100
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...68