31
Xalça. “Qasımuşağı”. Qarabağ qrupu. Laçın. Azərbaycan.
XIX əsrin ortaları. Yun. Xovlu. 228 x155
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...68