33
Zili. Qarabağ qrupu. Kəlbəcər. Azərbaycan.
XIX əsrin ortaları. Yun. Xovsuz. 210 x 178
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...68