35
Xalça. “Çələbi”. Qarabağ qrupu. Xocalı. Azərbaycan.
XX əsrin əvvəli. Yun. Xovlu. 246 x 143
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...68