37
Xalça. “Bəhmənli”. Qarabağ qrupu. Füzuli. Azərbaycan.
XIX əsrin ortası. Yun. Xovlu. 374 x117
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...68