41
Xalça. “Ləmpə”. Qarabağ qrupu. Xocavənd. Azərbaycan.
XX əsrin əvvəli. Yun. Xovlu. 590 x 111
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...68