45
Xalça. Qarabağ qrupu. Qubadlı. Azərbaycan.
XX əsrin əvvəli. Yun. Xovlu. 260 x 150
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...68