49
Xalça. “Malıbəyli”. Qarabağ qrupu. Şuşa. Azərbaycan.
XIX əsrin ortaları. Yun. Xovlu. 266 x 141
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...68