51
Kilim. Qarabağ qrupu. Tərtər. Azərbaycan.
XX əsrin ortaları. Yun. Xovsuz. 280 x 188
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...68