53
Çul. Zili. Qarabağ qrupu. Ağcabədi. Azərbaycan.
XIX əsrin оrtaları. Yun. Xоvsuz. 183 x 160
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...68