55
Zili. Qarabağ qrupu. Beyləqan. Azərbaycan.
XIX əsrin sonu. Yun. Xovsuz. 180 x 160
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...68