57
Məfrəş. Zili. Qarabağ qrupu. Ağdam. Azərbaycan.
XX əsrin əvvəlləri. Yun. Xоvsuz. 140 x 105
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68