59
Мəfrəş. Zili. Qarabağ qrupu. Füzuli. Azərbaycan.
XIX əsrin оrtaları. Yun. Xоvsuz. 135 x 103
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68