61
Vərni. Qarabağ qrupu. Bərdə. Azərbaycan.
XIX əsrin sonu. Yun. Xovsuz. 265 x 205
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68