63
Xalça. “Dəryanur”. Qarabağ qrupu. Şuşa. Azərbaycan.
XIX əsr. Yun. Xovlu. 327 x 153
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68