AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Şirvan (Ərciman)

Ölçüsü: 320 sm x 143 sm = 4.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0101