AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Şirvan (Salyan)

Ölçüsü: 195 sm x 125 sm = 2.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin əvvəli
Stok: 0109