AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Şirvan (Zaqatala)

Ölçüsü: 192 sm x 130 sm = 2.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XX əsr
Stok: 0113