AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Bakı (Novxanı)

Ölçüsü: 268 sm x 140 sm = 3.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1247 / 1832
Stok: 0117