AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Bakı (Suraxanı)

Ölçüsü: 382 sm x 190 sm = 7.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin əvvəli
Stok: 0123