AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Gəncə (Faxralı)

Ölçüsü: 156 sm x 100 sm = 1.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1318/1901
Stok: 0131