AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Gəncə (Qədim Gəncə)

Ölçüsü: 243 sm x 103 sm = 2.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsr
Stok: 0139