AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qazax-Borçalı (Qaraqoyunlu)

Ölçüsü: 140 sm x 104 sm = 1.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin əvvəli
Stok: 0140