AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qazax-Borçalı (Borçalı)

Ölçüsü: 164 sm x 118 sm = 1.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1333/1915
Stok: 0148