AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qazax-Borçalı (Qazax)

Ölçüsü: 354 sm x 136 sm = 4.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsr
Stok: 0151