AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qazax-Borçalı (Qaçağan)

Ölçüsü: 165 sm x 127 sm = 2.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XX əsr
Stok: 0152