AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Sujetli xalça)

Ölçüsü: 188 sm x 140 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1926
Stok: 0163