AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Naxçıvan (Naxçıvan)

Ölçüsü: 315 sm x 103 sm = 3.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsr
Stok: 0169