AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Naxçıvan (Naxçıvan)

Ölçüsü: 348 sm x 190 sm = 6.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0171