AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Naxçıvan (Naxçıvan)

Ölçüsü: 300 sm x 120 sm = 3.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0174