AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ağaclı)

Ölçüsü: 165 sm x 125 sm = 2.1m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin əvvəli
Stok: 0178