AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 197 sm x 130 sm = 2.6m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin əvvəli
Stok: 0184