AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Açma-Yumma)

Ölçüsü: 385 sm x 110 sm = 4.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0198