AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Balıq)

Ölçüsü: 572 sm x 117 sm = 6.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0199