AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Dəryanur)

Ölçüsü: 490 sm x 105 sm = 5.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0201