AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Bəhmənli)

Ölçüsü: 374 sm x 117 sm = 4.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0206