AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Muğan)

Ölçüsü: 263 sm x 117 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0207