AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Qasımuşağı)

Ölçüsü: 228 sm x 155 sm = 3.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsrin ortası
Stok: 0208