AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ

Ölçüsü: 407 sm x 150 sm = 6.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0211