AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ

Ölçüsü: 186 sm x 122 sm = 2.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0212