AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Bağalı)

Ölçüsü: 351 sm x 205 sm = 7.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1903
Stok: 0213