AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Vərni)

Ölçüsü: 268 sm x 204 sm = 5.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0218