AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Rüstəm və Söhrab)

Ölçüsü: 197 sm x 125 sm = 2.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1826
Stok: 0229