AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Atlı-İtli)

Ölçüsü: 200 sm x 137 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1910
Stok: 0231