AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Pələnglı)

Ölçüsü: 187 sm x 133 sm = 2.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1927
Stok: 0232