AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Qarabağ (Zilit)

Ölçüsü: 195 sm x 178 sm = 3.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XIX əsrin sonu
Stok: 0233